Rauman OMT-fysioterapia

Jari malinen
OMT-fysioterapeutti

Koulutus

Jari Malinen on aloittanut kuntoutusalalla toimimalla Suomen Urheiluopistolla urheiluhierojana vuosina 1987–1994.

Malinen suoritti valmentajan ammattitutkinnon v. 1990. Se antaa hyvän lähtökohdan ymmärtää fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen ja henkilöiden suorituskyvyn erilaisuuden.

Fysioterapeutiksi Malinen valmistui v. 1994.

Malinen suoritti opinnot alaraajaperäisiin ongelmiin erikoistuvasta podiatrisesta fysioterapiasta v. 1996.

OMT-fysioterapeutiksi Malinen valmistui v. 2003. OMT-koulutuksessa syvennetään osaamista ja asiantuntemusta tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimisessa, hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä. OMT on fysioterapeuteille ja lääkäreille tarkoitettu arvostettu ja kansainvälisesti hyväksytty erikoistumiskoulutus.

Työkokemus

Jari Malinen on saanut monipuolisen työkokemuksen tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen ja toimintahäiriöiden hoitamisesta sekä ennalta ehkäisemisestä seuraavissa työpaikoissa:

Rauman OMT-Fysioterapia 2004–
Rauman OMT-Fysioterapia on Rauman ensimmäinen OMT-fysioterapiaan erikoistunut hoitolaitos. Sillä on monipuolinen kokemus tuki- ja liikuntaelinvaivoista vuodesta 1987.

Helsingin OMT-keskus 2003–2004
Helsingin OMT-keskus tarjoaa erillisten toimialojen kautta kuntoutus ja koulutuspalveluja, joita tuotetaan periaatteella, jossa kumppanuus ja yhteinen etu muodostavat yhteistyön ytimen.

Fysioterapia-Konsultit Ahonen & Järvi Oy (FTK) 1994–2003/8 ja 2004–2006/5
FTK on tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja kuntoutukseen keskittynyt hoitolaitos. Se on erikoistunut alaraaja-vaivoihin ja tukipohjallisten valmistukseen. Hoitolaitos on ollut ensimmäisiä Suomessa, joka on perehtynyt sekä toiminnallisten tukipohjallisten valmistukseen että tutkimusmenetelmien tuottamiseen ja kouluttamiseen.

Suomen Urheiluopisto 1987–1994
Suomen Urheiluopisto toimii liikunnan ja vapaa-ajan koulutuskeskuksena sekä valtakunnallisena valmennuskeskuksena. Opisto on päätoiminta-alueilla Suomen johtava. Suomen Urheiluopisto kehittää, tuottaa ja markkinoi liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä sekä kansallisesti että kansainvälisesti korkeatasoisia valmennus-, koulutus- ja liikuntapalveluja.

Edustustehtävät

Jari Malinen on maamme kokeneimpia urheilufysioterapeutteja. Malinen on toiminut Suomen yleisurheiluliiton fysioterapeuttina vuodesta 1994 lähtien ja ollut Suomen olympiajoukkueen fysioterapeuttina Atlantassa v. 1996, Sydneyssä v. 2000, Ateenassa v. 2004, Pekingissä v. 2008, Lontoossa v. 2012 ja Rio De Janeirossa v. 2016.

Lisäksi Malinen on toiminut luennoitsijana fysioterapian erikoisosa-alueista eri lajiliittojen valmennuskoulutuksissa. Hän on myös antanut fysioterapian täydennyskoulutuksia aikuiskoulutuskeskuksissa ja yksittäisille yrityksille.