OMT-fysioterapia työterveyshuollon tukena

Tapaturmasta tai sairastumisesta aiheutuvan fyysisen tasapainon järkkyminen vähentää työntekijän elämänlaatua ja aiheuttaa kustannuksia työnantajalle. Yksipuolisen pitkäaikaisen työnkuormituksen seurauksena krooniset kiputilat ja toiminnalliset haitat ovat lisääntyneet voimakkaasti. Yli kolmen päivän poissaolot ovat tilastollisesti yleensä aina tuki- ja liikuntaelinten sairauksista aiheutuvia.

Työntekijöitä altistavia terveysvaaroja ja sairauspoissaoloja voidaan vähentää ennaltaehkäisevin toimin. Tämä tarkoittaa ongelmiin ajoissa puuttumista. Aloite henkilön hoitoon tai kuntoutukseen ohjaamisesta on tehtävä riittävän varhain, jotta työ- ja toimintakyvyn aleneminen ei johtaisi pitkäaikaiselle sairauslomalle tai ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

Terveyden, toimintakyvyn ja työympäristön kehittäminen tuleekin nähdä investointina, joka vähentää sairastavuuden ja kuntoutuksen kustannuksia. Tämä puolestaan parantaa työilmapiiriä ja edistää työssäjaksamista.

Jokainen työterveyteen sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin. Turvallinen ja terveellinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö sekä työ- ja toimintakykyinen henkilöstö lisäävät työn tuottavuutta ja ovat osa työpaikan laatuajattelua. Niissä yrityksissä, joissa tyky-toimintaa harjoitetaan ja fysioterapia on mukana työterveyshuollossa, työntekijät voivat paremmin.

Tarjoamalla OMT-fysioterapiaa työterveyshuollon avuksi voidaan tukea työntekijän työkyvyn ylläpitoa ja hyvinvointia. Se myös vähentää työnantajalle syntyviä sairauspoissaolojen kustannuksia ja tarjoaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapiaan erityisasiantuntemusta. OMT-fysioterapian avulla voidaan vähentää sairauspoissaoloja. Sekä työnantaja että työntekijät ovat tyytyväisiä, kun kivut poistuvat ja työnteko pääsee jatkumaan.