Rauman OMT-Fysioterapia tarjoaa fysioterapia- ja kuntoutuspalveluja ihmisen yksilölliset tarpeet huomioiden

Rauman OMT-Fysioterapia on Rauman ensimmäinen ortopediseen manuaaliseen terapiaan (OMT) erikoistunut hoitolaitos. Sillä on monipuolinen kokemus vuodesta 1987 tuki- ja liikuntaelinvaivoista (TULE-vaivat).

Rauman OMT-Fysioterapia tarjoaa fysioterapia- ja kuntoutuspalveluja ihmisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Sen laadun takaa alan tuoreimman tutkimustiedon ja kuntoutusmenetelmien soveltaminen käytännön kokemuksen tuomaan viisauteen. Ja jatkuva kouluttautuminen varmistaa osaamisen pysymisen kehityksen kärjessä.

Rauman OMT-Fysioterapia on erikoistunut selkärangan ja raajanivelten toiminnanhäiriöiden tutkimiseen ja hoitoon. Erityisosaamista löytyy lisäksi alaraajatutkimuksista ja yksilöllisten tukipohjallisten tekemisestä. Sen kattavat fysioterapiapalvelut on tarkoitettu kaikille ihmisille ikään ja lähtötasoon katsomatta.

Rauman OMT-Fysioterapiassa tehdään aina toiminta- ja hoitosuunnitelmat asiakkaan tarpeiden mukaisiksi niin yksilö- kuin yritysasiakkaillekin. Lisäksi jokaisesta potilaasta laaditaan kirjallinen hoitopalaute ja tarvittavat hoitotoimenpide-ehdotukset lähettävälle lääkärille. Hoidon vaikuttavuutta myös seurataan aktiivisesti.

Rauman OMT-Fysioterapia toimii läheisessä yhteistyössä niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhuollon kanssa. Sen asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat yksityisten henkilöiden lisäksi mm. lääkäri- ja työterveysasemat, sairaalat, terveyskeskukset, Kansaneläkelaitos, yritykset, kunnat ja urheiluseurat.