Tarjoamamme OMT-fysioterapia antaa edistyksellisimmät keinot ylläpitää ja parantaa ihmisen työ- ja toimintakykyä

OMT-fysioterapia takaa vaikuttavuudeltaan tehokkaan, turvallisen ja nopean hoidon tuki- ja liikuntaelinvaivoihin (TULE-vaivat). Se on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy tarkkaan oireiden syiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

OMT-koulutus on fysioterapeuteille ja lääkäreille tarkoitettu kansainvälisesti hyväksytty erikoistumiskoulutus. Siihen kuuluu olennaisena osana jatkuva kouluttautuminen alan kehityksen kärjessä pysymiseksi.

Tarjoamamme OMT-fysioterapia antaa edistyksellisimmät keinot ylläpitää ja parantaa ihmisen työ- ja toimintakykyä. Monipuolisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitojen lisäksi manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot sekä yksilölliset kotihoito-ohjeet kuuluvat palveluumme. STAKES:n hyväksymä OMT-fysioterapeutti tekee selkärangan tai raajanivelen manipulaation turvallisesti usein läheisessä yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.

Teemme aina OMT-hoidosta kirjallisen hoitopalautteen. Potilas ja hoitava lääkäri saavat tuki- ja liikuntaelintutkimukset ja toimintakyvyn arvioinnin lausuntoineen. OMT-fysioterapia on lääkärin lähetteellä Kansaneläkelaitoksen korvaamaa. Hoitoon voi hakeutua myös ilman lähetettä.

Tärkeänä osana OMT-fysioterapiaan kuuluu oikein suunnattujen ja ajoitettujen harjoitusohjelmien laadinta. Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi.

Harjoitusohjelmat tasapainottavat ongelman aiheuttamaa toiminnanhäiriötä ja ennaltaehkäisevät oireiden uusiutumista. Jos harjoituksia ei valita ongelman mukaisesti, paranemista ei tapahdu. Pahimmillaan potilas kipeytyy entisestään. Riittävän ajoissa hoidetut oireet ehkäisevät rakenteellisten poikkeaminen syntyä, poislukien synnynnäiset ongelmat.

Lisätietoja: www.omt.org